zorghuisvesting

De inrichting van een zorginstelling vraagt om specifieke kennis van de diverse bewonersgroepen en daaruit voortvloeiende keuzes voor vormen, kleuren en materialen.

Het belangrijkste uitgangspunt voor een interieurontwerp voor bewoners met een verstandelijke beperking is dat zij er zich veilig en thuis voelen (sfeer en beleving). Bovendien moet het een praktisch, (brand)veilig, goed bruikbaar, toegankelijk, onderhoudsvriendelijk en dus een duurzaam interieur worden. E.e.a. natuurlijk binnen het gestelde budget. Om dat te realiseren gebruikt Marjon haar ervaring als interieurarchitect. Gereedschappen daarvoor zijn kennis van de doelgroep, ‘evidence based design’, de 'healing environment' en hierbij aansluitend doelgroepgeschikt materiaal- en kleurgebruik.

Een belangrijke rol voor zorgmanagers en teamleiders ligt in het aanleveren van het programma van eisen. Zij weten het best wat bewoners bezighoudt en wat werk- en leefbaar is. De vertaalslag van deze gebruikerservaringen naar een interieurontwerp kan door een interieurarchitect worden gedaan. Zo kan ieder zijn professionaliteit inzetten om samen tot het beste resultaat te komen.